fbpx

Legal Nomads jest w pełni legalnie działającym biurem podróży. Mamy wszelkie potrzebne pozwolenia, wpisy i gwarancje ubezpieczeniowe.

1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych województwa dolnośląskiego, wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego

2. Certyfikat udzielenia gwarancji turystycznej do 11.04.2025 r. przez SIGNAL IDUNA Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016 – art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do ceny wypraw realizowanych przez  Legal Nomads doliczana będzie składka, którą biuro w całości odprowadzi na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY. W przypadku tej imprezy zostanie odprowadzona składka w wysokości 13 PLN/os – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę.

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY jest II filarem zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Celem utworzenia TURYSTYCZNEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność.

Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki są to następujące kwoty:

1.      15 PLN/os – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

2.      13 PLN/os – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę

3.      10 PLN/os – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

Znowelizowane fragmenty Ustawy o usługach turystycznych są widoczne w Dzienniku Ustaw pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1334/1

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny